Društvo upokojencev državnih in občinskih organov občin Šoštanj, šmartno ob paki in mestne občine velenjeTitov trg 1
3320 Velenje