Las-društvo za razvoj podeželja Šaleške dolineMETLEČE 7
3325 ŠOŠTANJ
TEL: 03 896 16 90