Anja KorošecZavodnje 3
3325 Šoštanj
GSM: 031 243 292