Kulturno umetniško društvo Ravne


Marko Potočnik
Ravne 195
3325 Šoštanj
GSM: 051 262 248
e-mail: kud.ravne195@gmail.com

Dejavnosti:
  • izvajanje kulturno izobraževalnih in vzgojnih programov
  • organiziranje kulturnih prireditev
  • povezovanje z drugimi društvi