Ks zavodnjeZavodnje 27A
3325 Šoštanj
TEL: 041 292 248