Športno društvo spodnja lokovicaLokovica 42B
3325 Šoštanj